Chromium 73.0.3630 (64-bit)

Cửa sổ 
Version: 73.0.3630.0 
ngày: Chủ Nhật 2 tháng 12, 2018 
Revision: 613.001
Commit: f7ab0a8
Nhà xuất bản: Tác giả  

Chromium 64-bit (.exe)Chromium 64-bit (.zip)Làm thế nào để cập nhật ? (Tiếng Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét