nVFlash 5.531

 • Phiên bản mới nhất:
  nVFlash 5.531 MỚI NHẤT
 • Yêu cầu:
  Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • Đánh giá của người dùng:
  Nhấp để bỏ phiếu
 • Tác giả / Sản phẩm:
 • Phiên bản cũ:
nVFlash được sử dụng để cập nhật firmware được lưu trữ trong EEPROM của bộ điều hợp hiển thị NVIDIA. Nó cũng có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ khác trên bộ điều hợp như lưu bản sao của hình ảnh phần sụn hiện tại vào một tệp, hiển thị phiên bản của hình ảnh phần sụn hoặc xác định phần EEPROM có trên bộ điều hợp hiển thị. 

Bản lưu trữ này chứa phiên bản 32 bit và 64 bit của tiện ích nhấp nháy NVIDIA BIOS. nVFlash là một tiện ích dòng lệnh có thể chạy độc lập từ dấu nhắc lệnh, chạy từ các tập tin batch, hoặc sinh ra từ các chương trình khác. 

Lưu ý : Yêu cầu GeForce 256 dựa trên video và bộ xử lý hình ảnh mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét