Crome browser 30.01 portable. - trình duyệt vượt tường lửa


Biểu tượng chính của trình duyệt Chromium Crome browser tiếng việt portable

Bản dựng hàng đêm dành cho nhà phát triển

Thử cảm giác mạo hiểm với công nghệ web này. Nhưng hãy nhớ:  có thể hoạt động  ổn định
Dành cho Windows 10/8.1/8/7 64 bit.

Bạn cũng có thể tải xuống Crome dành cho Windows 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét