HWiNFO 5.58


4,0 MB - Miễn phí
Tải ngay
Tải xuống 64-bit
Giấy phép:
Miễn phí
Kích thước tập tin:
4,0 MB
Tên tệp:
hw32_558.exe
Hỗ trợ Hệ điều hành:
Windows XP | 7 | 8 | 8.1 | 10 + 64 bit
Ngày thêm:
Ngày 28 tháng 9 năm 2017
Trang chủ:
www.hwinfo.com
Thông tin phần cứng (HWiNFO) là một tiện ích thông tin hệ thống mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt để phát hiện phần cứng.
HWiNFO-Ảnh chụp màn hình
Thông tin phần cứng chuyên sâu
  • Từ một cái nhìn tổng quan nhanh mở ra vào chiều sâu của tất cả các thành phần phần cứng. Luôn cập nhật các công nghệ và tiêu chuẩn mới nhất.
Giám sát hệ thống theo thời gian thực
  • Giám sát chính xác của tất cả các thành phần hệ thống cho tình trạng thực tế và dự đoán sự thất bại. Tùy biến giao diện với nhiều tùy chọn.
Báo cáo mở rộng
  • Nhiều loại báo cáo, ghi trạng thái và giao tiếp với các công cụ hoặc tiện ích bổ sung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét