Google Chrome beta 62.0.3202.38

https://chromebrowsers.blogspot.com/2017/09/google-chrome-beta-620320238.html

Xem trước các tính năng mới nhất

Dùng thử các công cụ mới nhất mặc dù chúng vẫn chưa hoàn thiện.

Đưa ra phản hồi sớm

Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn và giúp cải thiện trình duyệt Google Chrome.

Luôn cập nhật

Bạn sẽ luôn nhận được bản cập nhật tính năng và tốc độ mới nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét