Cyberfox 52.4.0 (64-bit)

 • Phiên bản mới nhất:
  Cyberfox 52.4.0 (64-bit) LATEST
 • Yêu cầu:
  Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64
 • Đánh giá của người dùng:
  Nhấp để bỏ phiếu
 • Tác giả / Sản phẩm:
 • Phiên bản cũ:
Cyberfox 64-bit Web Browser là một trình duyệt web dựa trên Mozilla Firefox với mục đích là nhanh, ổn định và đáng tin cậy. Nó vận chuyển với nhiều tùy chọn tùy biến cho phép bạn cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web của bạn. Tải về cài đặt Trình cài đặt Offline Cyberfox! 

Các tính năng của trình duyệt Cyberfox:
 • Sử dụng hệ thống hồ sơ riêng
 • Tương thích với các phần mở rộng của Mozilla Firefox
 • Các tính năng bị loại bỏ (Telemetry, Health-report, Sponsored tiles & các thành phần khác thu thập thông tin)
 • Nhiều tính năng mới tích hợp sẵn. Sự lựa chọn giữa Úc và phong cách cổ điển.
 • Được hỗ trợ bởi mã nguồn Mozilla Mozilla Firefox

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét